tp
หน้าแรก เกี่ยวกลุ่มบริหารวิชาการ ทำเบียบบุคลากร กิจกรรม โครงการ แผนปฏิบัติการ ปฏิทินวิชาการฯ ดาวน์โหลด Admin
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
pp
pp
ff
n
 
ton
po
นางสิริพร ไชยวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ft
ch
นายชูเกียรติ วรรณสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตฯ
fm
k
นางเพ็ญแข ดรุณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทย์
fs
นางทัศนีย์ อนุสร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมฯ
fs
s
นายสุรพงษ์ โล่ห์เพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
fh
tee
นายธีระศักด์ ประคำสาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
fa
w
นายวรพงษ์ เรือนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานฯ
fw
นางสาวบุษบา ใจคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาฯ
fe
k
นางกิติยา สุขพินิจ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานแนะแนว
fg
24
 คำสั่งสอนปี กศ.2559
 ปฏิทินวิชาการ
 ตารางนิเทศ
 รายชื่อนักเรียน 1/2559
 แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
 ตารางเรียน 9 คาบ
23
li
ton7
 คลังข้อสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนแม่แตง ลูกแดงขาวสู่โรงเรียนแม่แตง ปีการศึกษา 2559 ทุกคน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 Download ได้ที่นี่
จำนวนนักเรียนรายห้อง ณ วันที่ 10 พ.ย.2559 Download ได้ที่นี่
ขออนเคราะห์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งแผนจัดการเรียนรู้-เค้าโครงวิจัยภายใน 6 ม.ค.2560
การส่งงานวิชาการทำประเภทผ่านหัวหย้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากก.พัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มวิชาการได้ปรับปรุ่งแล้ว ยกเลิกเอกสารแบบเก่าติดต่อได้วิชาการ
newsp
นำนักเรียน V-Star รับโล่และเกียรติบัตรสวดธัมจักกัปวัตตนสูตร
จัดนิทรรศการ DLIT ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
จัดนิทรรศการ DLIT ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านาๆชาติเชียงใหม่
แนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยสโสรไลออน์สามฝั่งแกน
กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
รับมอบทุนการศึกษาบ้านเด็กเวียงพิงพ์ให้กับนักเรียน
การอบรมพัฒนาครูด้านสร้างข้อสอบมาตรฐาน
TEPE ONLINE สพม.34 ระดับภาคเหนือ
nnn
 ข่าวรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
 
test
pk
s เชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line "OBEC LINE ร.ร.แม่แตง" ....หนังสือจากเขต/สพฐ.เรื่องนี้....
go
เชิญชวนนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองเรียนรู้โลกกว้างผ่านระบบ DLIT ตามลิ้งด้านล่างนี้
dlit
DLIT คือ ? คู่มือการเรียนรู้ผ่าน DLIT
 ca2




tepe
 
 
newsp
 คลิปเชียร์งานวันกรีฑาคณะสี    สีฟ้า   สีเขียว   สีชพูู   สีแสด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 19 พ.ค.2559 (รวมรูปวันวิสาขบูชา 1)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร นำโดยนักเรียน ม.6 และสภานักเรียน (รวมรูปวันวิสาขบูชา 2)
ผู้บริหาร /สภานักเรียนร่วมนำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ใหม่
ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2559
1 2
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 17 พ.ย.2558
3 4
Download รูปภาพวันกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
a 2
ประชุมผู้ปกครองและมอบโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา
กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ตามโครงการยกสัมฤทธิ์ทางการเรียน
l
DOWNLOAD ประมวลรูปภาพการประชุมผู้ปกครอง 1 พ.ย.2558
1 2
รองเฉลิมพล,รองสมศักดิ์,รองไพโรจน์,ครูอำพรรณ ตัวแทน ร.ร.แม่แตง ร่วมถวายพวงมาลา
เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง 23 ตุลาคม 2558
DOWNLOAD รูปภาพการร่วมกิจกรรม
3 4
นักเรียน ม.6 ติวเข้ม GAT PAT 10-24 ต.ค.2558
1 3
"มุทิตากษิณาจารย์" แด่ ผอ.สวัสดิ์ กรรมสิทธิ์,คุณครูพรศรี พุทธานนท์และคุณครูอนุวัฒน์
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง วันที่25 กันยายน 2558
2
Download รูปภาพ งาน "มุทิตากษิณาจารย์"
1
ขอแดงความยินดีกับ นายภณุุพงษ์ มณีวรรณ์ เยาวชนดีเด่น จ.เชียงใหม่ปี 2558
3 5
   
sa as
งานเกษียณผู้บริหารรอง ผอ.สพม.34 ศน/ผอ.รอง.โรงเรียนในสพม.34 11 ก.ย.2558
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว Download ประมวลรูปภาพงานเกษียณ
sd as
กีฬาคณะสี วันที่ 1-2 กันยายน 2558
Download ประมวลรูปภาพกีฬาคณะสี
m1 m2
12 สิงหาคม 2558 นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
นำคณะครู ผู้บริหาร และวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง
Download ประมวลรูปภาพกิจกรรมนี้ 
m3 m4
 
t1 t2
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2558 29 ก.ค.2558
Download รูปภาพกิจกรรมเทียนพรรษา1
t5 t4
Download รูปภาพกิจกรรมหล่อเทียน
p1 p2
ประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของผู้อำนวยการสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ 17 ก.ค.2558
Download รูปภาพกิจกรรม รับการประเมินการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัย
p3 p4
Download รูปภาพประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของผู้อำนวยการสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ (1)
Download รูปภาพประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของผู้อำนวยการสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ (2)
ารอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ด้วย Google Apps for education สำหรับโรงเรียนในฝัน”
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนแม่แตง (เสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558)
c1 c3
Download รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for education
อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการคาราวานเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 3
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
บรรยายพิเศษ วันที่ 9 ก.ค.2558
b1 b2
Download รูปอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการคาราวานเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและประเมินผล ผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน-ตัวชี้วัดและการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย..รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข วันศุกร์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
11 112
กิจกรรม "วันสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง  
t1 t2
Download รูปกิจกรรม "วันสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ"
   
 


 
แจ้งทำบุญผ้าป่าที่กลุ่มไลน์
pur
moe
ops
ome
sopoto
ob
vte
mue
sbbt
ttv
lab
ipst
bdb
gg
 xc x
24
blq
dl
18
ระเบียบวัดผล
10
ผลสัมฤทธิ์ร.ร.ปี 2558
ผลสอบ LASม.2,5 ปี57
wck
f 
f 
f 
f 
19
GP
 ตารางติว GAT PAT
O-NET
sd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


้้