นางสาวสุปราณี   ปัญญานะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แตง
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 23 พฤศจิกายน 2559
web master :sirisspy@gmail.com
  2 เมษายน 2560
28-31 มีนาคม 2560

27-30 มีนาคม 2560

4-5 กุมภาพันธ์ 2560

3 กุมภาพันธ์ 2560

25 ตุลาคม 2559
1 กรกฏาคม 2559

  9 มิถุนายน 2559
10 พฤษภาคม 2559

    ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
16 มีนาคม 2560   โรงเรียนแม่แตง จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
                             คลิกดูภาพประกอบ
  4 มีนาคม 2559    ประมวลภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
                           ณ หอประชุมโรงเรียน
                              คลิกดูภาพประกอบ
18 มกราคม 2559   คุณวรรณา โถนาค ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แตง มาแบ่งปันประสบการณ์ แจกรางวัล
                           และมอบทุนการศึกษา  #คลิกดูภาพประกอบ
  4 ธันวาคม 2558   โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีวันพ่อแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
                              คลิกดูภาพประกอบ
11 กันยายน 2558   ประมวลภาพ งานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ผู้บริหารการศึกษา
                           ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ (วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.)
                           ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                              คลิกดูภาพประกอบ

26 มิถุนายน 2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ"
                           ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
                              คลิกดูภาพประกอบ #1
                              คลิกดูภาพประกอบ #2


ประมวลภาพงานวันครู ปี 2559
ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่แตง ปี 2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
สมุดบันทึกรักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
คลิกดาวน์โหลดที่นี้
เว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ
โรงเรียนแม่แตง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนแม่แตง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(เพิ่มเติม)
                     ปีการศึกษา 2560 --รายละเอียดการรับสมัคร
โรงเรียนแม่แตง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา
                     2560 เวลา 8.00 - 16.30 น.
โรงเรียนแม่แตง จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
                     ระดับชั้น ม.3
โรงเรียนแม่แตง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 54 ปี
                     การก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนแม่แตง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
                     เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่แตง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559คลิปวิดีโองานวันครู ปี 2559
ความละเอียด HD