นางสาวสุปราณี   ปัญญานะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แตง
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 23 พฤศจิกายน 2559
web master :sirisspy@gmail.com
13.24 มีนาคม 2560

4-5 กุมภาพันธ์ 2560

3 กุมภาพันธ์ 2560

25 ตุลาคม 2559
1 กรกฏาคม 2559

  9 มิถุนายน 2559
10 พฤษภาคม 2559
ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559


3 เมษายน 2559
29-31 มีนาคม 2559
20-24 มีนาคม 2559
7-8 มีนาคม 2559    ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
  4 มีนาคม 2559    ประมวลภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
                           ณ หอประชุมโรงเรียน
                              คลิกดูภาพประกอบ
18 มกราคม 2559   คุณวรรณา โถนาค ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แตง มาแบ่งปันประสบการณ์ แจกรางวัล
                           และมอบทุนการศึกษา  #คลิกดูภาพประกอบ
  4 ธันวาคม 2558   โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีวันพ่อแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
                              คลิกดูภาพประกอบ
11 กันยายน 2558   ประมวลภาพ งานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ผู้บริหารการศึกษา
                           ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ (วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.)
                           ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                              คลิกดูภาพประกอบ

26 มิถุนายน 2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ"
                           ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
                              คลิกดูภาพประกอบ #1
                              คลิกดูภาพประกอบ #2

26 มิถุนายน 2558  โรงเรียนแม่แตง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                           <26 มิถุนายน 2558>และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง
                           มาให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด แก่คณะครู และนักเรียน
                              คลิกดูภาพประกอบ #1


ประมวลภาพงานวันครู ปี 2559
ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่แตง ปี 2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
สมุดบันทึกรักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
คลิกดาวน์โหลดที่นี้
เว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ
โรงเรียนแม่แตง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
                     ปีการศึกษา 2560 --รายละเอียดการรับสมัคร
โรงเรียนแม่แตง จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
                     ระดับชั้น ม.3
โรงเรียนแม่แตง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 54 ปี
                     การก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนแม่แตง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
                     เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่แตง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่แตง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
                     ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559
                     รายละเอียดการรับสมัคร
โรงเรียนแม่แตง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1,2,4 และ ม.5
โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า และทำโครงการ
โรงเรียนแม่แตง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแม่แตง ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
                     ระดับชั้น ม.1,2,4 และ 5

คลิปวิดีโองานวันครู ปี 2559
ความละเอียด HD