โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูล ณ 15 กรกฎาคม 2563