หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด  
โรงเรียนแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล  ดอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล-ทั่วไป
E-Port Folio
นางจารุณี นิลกำแหง
รองผู้อำนวยการการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ-งบประมาณ
ff
n
 
 คำสั่งสอน
 ปฏิทินวิชาการ
 ตารางนิเทศ
 รายชื่อนักเรียน
 แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
 ตารางเรียน 9 คาบ
23
li
ton7
 คลังข้อสอบ

 

 

 

เชิญชวนนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองเรียนรู้โลกกว้างผ่านระบบ DLIT ตามลิ้งด้านล่างนี้
 
 
 


pp

้้