โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.58 KB