โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (อ่าน 37) 12 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง การสอบราคาอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 39) 11 มี.ค. 64
ร่วมโหวดนักเรียนโรงเรียนแม่แตงเพื่อเป็นตัวแทน จ.เชียงใหม่ ในการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOLภาคเหนือ (อ่าน 44) 04 มี.ค. 64
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "เปิดเฮือน เยือนเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียง" โรงเรียนแม่แตง (อ่าน 64) 22 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 243) 01 ก.พ. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนแม่แตง (อ่าน 113) 09 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแม่แตงแจ้งหยุดการเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 101) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- (อ่าน 227) 04 ม.ค. 64
คำขวัญวันเด็ก ปี 2564 (อ่าน 111) 25 ธ.ค. 63
สื่อวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "แผ่นดินพระวชิรเกล้า" (อ่าน 112) 22 ธ.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 129) 04 ธ.ค. 63
หลักสูตรโปรแกรมห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 221) 30 พ.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 323) 30 พ.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 21) 20 พ.ย. 63
กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน (อ่าน 273) 10 พ.ย. 63
บันทึกข้อมูลรางวัลนักเรียน (อ่าน 347) 28 ต.ค. 63
เชิญชวนลูกๆแดงขาวส่งรูปหรือคลิป VDO หัวข้อการประหยัดพลังงาน (อ่าน 151) 27 ต.ค. 63
ทุนการศึกษาเรียนต่อ ม.ปลาย สายวิทย์ (อ่าน 17) 02 ต.ค. 63
อันตรายจากอาหารหมักดอง - อย.น้อย (อ่าน 57) 10 ก.ย. 63