โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
<<เอกสารเพิ่มเติม>>
 

ประกาศ โรงเรียนแม่แตง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ โรงเรียนแม่แตง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนแม่แตงรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนแม่แตงรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนแม่แตงเรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนแม่แตงเรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแม่แตงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างบ่อพักขยะโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างบ่อพักขยะโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างหลังคาสำหรับบ่อพักน้ำดิบโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างหลังคาสำหรับบ่อพักน้ำดิบโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(คอมพิวเตอร์)
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(คอมพิวเตอร์)
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่แตง
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)

ประกาศโรงเรียนแม่แตง

เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ด้วยโรงเรียนแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) จำนวน ๑ อัตรา
มีรายละเอียด ดังแนบ
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน(พนักงานทำความสะอาด) พนักงานบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน(พนักงานทำความสะอาด) พนักงานบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน(พนักงานทำความสะอาด) พนักงานบริการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน(พนักงานทำความสะอาด) พนักงานบริการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง การสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง การสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง ยกเลิกรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง ยกเลิกรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนแม่แตง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์