โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานแผนงาน
001- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ Word Document ขนาดไฟล์ 31.64 KB 140199
002- ทิศทางการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 87.53 KB 139992
003- มาตรฐานโรงเรียนแม่แตง Word Document ขนาดไฟล์ 16.63 KB 140230
004-กรอบแผนกลยุทธ์ โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.22 KB 140034
005-ค่าเป้าหมาย-ตัวชี้วัดความสำเร็จ-ตามแผนก Word Document ขนาดไฟล์ 108.52 KB 139990
006-แบบเสนอของบประมาณโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 13.68 KB 139971
007-แบบฟอร์เขียนโครงการปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 216.5 KB 140132
008-แบบฟอร์มกิจกรรม-ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 57.87 KB 140245