โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 4) 20 พ.ย. 63
กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน (อ่าน 142) 10 พ.ย. 63
บันทึกข้อมูลรางวัลนักเรียน (อ่าน 184) 28 ต.ค. 63
เชิญชวนลูกๆแดงขาวส่งรูปหรือคลิป VDO หัวข้อการประหยัดพลังงาน (อ่าน 41) 27 ต.ค. 63
ทุนการศึกษาเรียนต่อ ม.ปลาย สายวิทย์ (อ่าน 10) 02 ต.ค. 63
อันตรายจากอาหารหมักดอง - อย.น้อย (อ่าน 41) 10 ก.ย. 63