โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลภมาภรค์ อาจนาเสียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2558 - 10 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 เมษายน 2555 - 20 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เมืองเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กุมพาพันธ์ 2554 - 11 เมษาายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายทอง ใจแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล พุทธานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย พฤติยะนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม อินตารักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.มงคล ชัยมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี บุญญาทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน แสงหนุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเวทย์ กาวิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง อินทรีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ สรรพกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2510 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายวารี ธรรมิกานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2506 - 2510