โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง จัดการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

         เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563  คณะผู้บริหาร นำโดยดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  โดยแบ่งเป็นการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน  ข้าราชการครู จำนวน 36 คน และครูอัตราจ้าง จำนวน 10 คน  โดยการประเมินเป็นไปตามแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ ว 21/2563  
จัดขึ้น  ณ  ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนแม่แตง

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,10:09   อ่าน 41 ครั้ง