โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2563 เวลา 10.30 น. โรงเรียนแม่แตง  นำโดย ดร.ศุจจีภรณ์  อาจนาเสียว 
ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 
ณ  ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.2  จำนวน 4 คน และ นักเรียนระดับชั้น ม.3 จำนวน 3 คน
โดยมีคุณครูรุ่งนภา  ผะตะสอน  เป็นผู้รับผิดชอบและดูและนักเรียนทุนดังกล่าว 
และมีครูประจำชั้นรวมถึงผู้ปกครอง มาร่วมรับมอบทุนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,10:36   อ่าน 36 ครั้ง