โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
อบจ.เชียงใหม่มอบเจลแฮอลกออล์และหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียน
เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบเจลแฮอลกออล์และหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอแม่ริม  อำเภอสะเมิง  และอำเภอแม่แตง  ณ  หอประชุม โรงเรียนแม่แตง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอการพัฒนาด้านการศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นายอดิศร  กำเนิดศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการสนับสนุน การพัฒนาการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนใน 3 อำเภอ 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขตพื้นที่ อำเภอสะเมิง  และอำเภอแม่แตง  ณ  หอประชุม โรงเรียนแม่แตง  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) 

รูปภาพ >>> 
shorturl.at/wxHL2
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,12:58   อ่าน 37 ครั้ง