โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2563 ดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพครู  ณ โรงเรียนแม่จัน  อำเภอแม่จัน ในหัวข้อ "ห้องเรียนอาชีพ" โดยมีนายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันและคณะครูให้การต้อนรับ  จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  "การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ ตามศาสตร์พระราชา" โดนมี ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยสถานศึกษา นำเสนอยุทธศาสตร์ "ปรับหลักสูตร เปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ปลุกการแนะแนว" เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำ และทีมงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นำกิจกรรม Walk Rally โรงเรียนเตรียมอาชีพ และโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า  ทั้งนี้การเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพครูครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง นอกสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย

รูปภาพ >>> shorturl.at/rIW57   >>>  shorturl.at/IMU07  >>> shorturl.at/mAT04

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,17:24   อ่าน 123 ครั้ง