โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
งาน "ร้อยรักรวมใจถักทอสายใย มุทิตา กษิณาจารย์"
วันที่ 30 ก.ย.2563 โรงเรียนแม่แตง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคลากร นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันจัดงาน "ร้อยรักรวมใจถักทอสายใย มุทิตา กษิณาจารย์ โรงเรียนแม่แตง" แด่คุณครูของเรา
1.คุณครูวรพงษ ์ เรือนแก้ว ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.คุณครูวรปฐมา จองทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3.คุณครูศรีมุกข์ ประคำสาย ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านจรัส ไชยยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูผู้เกษียณในครั้งนี้ด้วย

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง

คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
พัฒนาแม่แตงแดงขาวให้ยืนยง
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์
--------------------------------
รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/30iKULY

โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:03   อ่าน 229 ครั้ง