โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา "Maetang Run"
วันที่ 7  ตุลาคม  2563  โรงเรียนแม่แตง  นำโดนดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง  ได้ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  และเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ  โดยเงินดังกล่าวได้มาจากการจัดกิจกรรม "Maetang Run"  ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาสแก่นักเรียนที่ได้รับทุน  และขอบคุณศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  หน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนและนักเรียนแม่แตง
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,13:27   อ่าน 327 ครั้ง