โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่แตง ยินดีต้อนรับนางสาวขวัญชนก อุ่นสกล สู่รั้วแดงขาว  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
        วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนแม่แตง ได้ต้อนรับ นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง โดยมี นายสำเร็จ ไกรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตงพร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่แตง ให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
       ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติจาก โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ที่ได้มาร่วมส่ง และให้กำลังใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง  ในครั้งนี้ ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนแม่แตง
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,16:32   อ่าน 57 ครั้ง