โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนแม่แตงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียว โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดำเนินการ  ได้ดำเนินโครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า โดยให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันสำรวจประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,16:37   อ่าน 40 ครั้ง