โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
รับมอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาเตรียมความพร้อม รับเสด็จ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแม่แตง  โดยดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนจิตอาสา  ที่ได้ช่วยเตรียมความพร้อม รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (วัดบ่อน้ำทิพย์) ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,11:14   อ่าน 197 ครั้ง