โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
นักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว ร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 นักเรียนโรงเรียนแม่แตงนำโดยนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว ร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและนำไปปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,10:02   อ่าน 50 ครั้ง