โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนแม่แตงจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณียี่เป็ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณียี่เป็งแบบล้านนา ในโอกาสนี้ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานเปิดงาน ในงาน หลังจากนั้น ประธาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าห้องสมุด และห้องเรียนคหกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันทำกระทง การประกวดนางนพมาศ และการเรียนรู้การทำโคมลอย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาอันงดงาม
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,10:18   อ่าน 292 ครั้ง