โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
สภากาชาดมอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียน
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนแม่แตงได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยจากสภากาชาดไทย โดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ณ สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนแม่แตง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ และลดความเสี่ยงให้การติดเชื้อของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ ในนามของโรงเรียนแม่แตงขอขอบพระคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,16:29   อ่าน 121 ครั้ง