โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร. ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วย​นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง คณะครูแกนนำวิชาการ และนักเรียนโรงเรียนแม่แตง เข้าศึกษาดูงานและหารือการดำเนินการ MOU กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,18:58   อ่าน 141 ครั้ง