โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
วันศุกร์ ที่4 ธันวาคม พ.ศ.2563 กลุ่มงานกิจการนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนแม่แตง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา อาทิ การประดิษฐ์โคมไฟล้านนา การประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่า และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาล้านนาที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,15:52   อ่าน 80 ครั้ง