โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง
วันอังคาร ที่29 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนแม่แตงให้ความอนุเคราะห์สถานที่แก่โรงพยาบาลแม่แตง ในการจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ 5 โรงเรียน ในเขตอำเภอแม่แตง ในการนี้ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตงเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีนายประพัฒน์ โปธิ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดงาน  ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนแม่แตง
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,12:23   อ่าน 26 ครั้ง