โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ..2564 เวลา 10.00 .โรงเรียนแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding) ในการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกันและเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยมี ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,22:41   อ่าน 20 ครั้ง