โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet นำโดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร

วันนี้ (15 .. 2564) เวลา 12.30 - 13.10 . โรงเรียนแม่แตงนำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว  ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ร่วมกับผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากร เรื่องเปิดบ้านวิชาการ  การทัศนศึกษาดูงาน ในวันพรุ่งนี้  การทำMOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  และการเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ  โดยการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ครั้งนี้คณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,22:55   อ่าน 14 ครั้ง