โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัน อังคาร ที่ 16 ก.พ. 2564 โรงเรียนแม่แตง โดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตงพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมระดับชั้น ม.1-3 และนักเรียนระดับชั้นม4-5 จำนวน 300 คนเข้าศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักเรียนนอกห้องเรียนในฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น การเลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช การทำบัญชีครัวเรือน การแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดการขยะ และการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,23:41   อ่าน 29 ครั้ง