โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อรอบ TCAS2 โควต้าและสอบตรง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 . นำโดยคุณครูรุ่งนภา ผะตะสอน  หัวหน้างานแนะแนวได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อรอบ  TCAS2 โควต้าและสอบตรง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนแม่แตง

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,12:32   อ่าน 12 ครั้ง