โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงได้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564  โรงเรียนแม่แตงได้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ O-Net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยมีดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ  ในการนี้วันที่13 ได้รับเกียรติจาก นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์  รองผู้อำนวยการเขตการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  และวันที่14 นางพัชรินทร์  กันวะนา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานรวมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนแม่แตงอีกด้วย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,13:50   อ่าน 36 ครั้ง