โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนแม่แตง ศึกษาดูงาน และหารือการดำเนินการ MOU ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม ..2564 โรงเรียนแม่แตงนำโดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแม่แตง จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และหารือการดำเนินการ MOU ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,09:59   อ่าน 25 ครั้ง