โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
รร.แม่แตง และ ม.สวนดุสิต ร่วมทำ MOU และแนะแนว ห้องเรียนธุรกิจการบิน ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ และห้องเรียนศาสตร์และศิลป์ความเป็นครูโรงเรียนแม่แตง
วันพุธ ที่24 มีนาคม พ.ศ.2564  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เข้าหารือการดำเนินการ MOU ร่วมกับโรงเรียนแม่แตง ในห้องเรียนการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ห้องเรียนธุรกิจการบินและธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ และห้องเรียนศาสตร์และศิลป์ความเป็นครู ณ โรงเรียนแม่แตง
พร้อมกันนี้คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,17:11   อ่าน 25 ครั้ง