โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่แตง

ด้วยโรงเรียนแม่แตง ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ในเวลาเวลา 8.00 และทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้เกิดแก่นักเรียน ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้แก่ นายวีรภัทร กองมณี

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,14:34   อ่าน 39 ครั้ง