โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนิชา บุญเป็ง ได้รับมอบเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนแม่แตง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนิชา บุญเป็ง
ได้รับได้รับมอบเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ในโครงการ “มหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ”
จาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,11:57   อ่าน 64 ครั้ง