โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ดอนดี , นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนแม่แตง นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564,12:35   อ่าน 247 ครั้ง