โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทั้งหมด ทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทั้งหมด ทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่แตง


โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,10:47   อ่าน 144 ครั้ง