โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือในโครงการ TO BE NUMBER ระหว่างโรงเรียนแม่แตงและโรงเรียนสันกำแพง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนสันกำแพง นำครูและนักเรียนแกนนำ เข้านำเสนอรูปแบบการดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือ ร่วมกับครูงาน TO BE NUMBER และงานสภานักเรียนโรงเรียนแม่แตง
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,15:44   อ่าน 105 ครั้ง