โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงต้องรับการนิเทศติดตาม เรื่อง การกำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ต้องรับการนิเทศติดตาม เรื่อง การกำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,12:37   อ่าน 81 ครั้ง