โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อ แก่นักเรียนห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนแม่แตง
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่แตงให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในโอกาสเข้าให้การปฐมนิเทศ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาต่อ แก่นักเรียนห้องเรียนพันธมิตร ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ โรงเรียนแม่แตง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,13:20   อ่าน 86 ครั้ง