โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 57 “กาลพัฒน์”
นศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนแม่แตง จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 57 “กาลพัฒน์” โดยมี ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในพิธี พร้อมให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและให้โอวาท ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่แตง ร่วมแสดงความยินดีและให้พรแก่ลูกศิษย์ในโอกาสแห่งความปิติยินดีในวันสำเร็จการศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,14:10   อ่าน 352 ครั้ง