โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง จัดอบรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมี ดร. เฉลิม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์(เชี่ยวชาญ) เป็นวิทยากร
วันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่แตงได้รับเกียรติจาก ดร. เฉลิม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์(เชี่ยวชาญ) มาให้ความรู้ในการอบรม การกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ในการนี้ คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ให้การต้อนรับและนำคณะครูโรงเรียนแม่แตง เข้ารับฟังการอบรม
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,13:52   อ่าน 33 ครั้ง