โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนแม่แตง ปีการศึกษา 2565
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนแม่แตง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,13:57   อ่าน 88 ครั้ง