โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และ น.ส.ขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการ ต้อนรับผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และ นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานวิทยาเขตดอยสามหมื่น  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น
ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนแม่แตง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2565,11:34   อ่าน 57 ครั้ง