โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมทั้งนำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู   อีกทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แต
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:36   อ่าน 22 ครั้ง