โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่แตง จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565
โรงเรียนแม่แตง จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นำโดย ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ชี้แจงนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียน อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสาวอมรวรรณ วงแต๋ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่แตง และ นายพรเลิศ ชุตินธรางค์กูล นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เรื่อง พฤติกรรมในวัยรุ่น
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:43   อ่าน 19 ครั้ง