โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาสำหรับเด็กและเยาวชน
โรงเรียนแม่แตง นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาสำหรับเด็กและเยาวชน " English and Chinese Enhancing Socially Dynamic Youths Camp " ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565  ภายใต้การ สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:27   อ่าน 80 ครั้ง