โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาสุจริต

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแม่แตง ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาสุจริต จากท่าน ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่กับโรงเรียนแม่แตง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ ในการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปราศจากคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:35   อ่าน 77 ครั้ง