โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงเข้าร่วมกิจกรรม IC – CMRU Open House International Day 2022 และร่วมลงนาม MOU กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:43   อ่าน 63 ครั้ง