โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่แตงเข้าร่วมงานและมอบขอที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ ในงานแสดงมุทิตาจิตชมรมลูกจ้าง สพม.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชมรมนาฎศิลปัโรงเรียนแม่แตง เข้าร่วมงานและมอบขอที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ ในงานแสดงมุทิตาจิตชมรมลูกจ้าง สพม.เชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ความตั้งใจอุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:54   อ่าน 82 ครั้ง