โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563-2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563-2564 โดย ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง เพื่อเป็น การเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรสังกัดโรงเรียนแม่แตงที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2565,14:44   อ่าน 124 ครั้ง