โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสีบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประดิษฐ์โคมยี่เป็ง และผางประป ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลงซึ่งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่กิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,09:45   อ่าน 44 ครั้ง